CWNN Cardiff's Big Gig!

Date and time

Saturday 27 July 2024, 6.30pm

Ticket price

£8 (free for kids under 10)

Description

For the first time ever…Choir with No Name Cardiff are delighted to be hosting an evening of music, joy and entertainment for our Big Gig at Tabernacle Chapel Cardiff, CF10 1AJ

Joined by our fabulous guest choir the South Wales Gay Men’s Chorus, we will be proudly showcasing everything that our choir has to offer.

The Choir with No Name run choirs for people affected by homelessness and others going through tough times. Cardiff choir welcomes members of the community who support each other, whatever stage of their journey they are on.

“It’s a family.”

Come and join in the fun!

Any enquiries please contact oona@choirwithnoname.org

Doors – 6.30pm, Performance starts – 7pm

*Please note. We accept any donations above the ticket price. Your donations help us run choir’s weekly rehearsals!

*Please note. children under 10yrs are free of charge.

Tickets available here

The Choir with No Name Cardiff – Gig Mawr

Dydd Sadwrn 27ain Gorffennaf 2024 6.30 PM - 9 PM GMT

Capel y Tabernacl

Am y tro cyntaf erioed…mae Côr Caerdydd heb Enw yn falch iawn o noson o lawenydd ac hwyl ar gyfer ein Gig Mawr!

Gyda rhai o’n ffrindiau cerddorol gwych a’r côr gwadd South Wales Gay Mens Chorus byddwn yn falch o arddangos popeth sydd gan ein côr i’w gynnig.

Mae ‘Choir With No Name’ yn rhedeg corau ar gyfer pobl sydd wedi'u cyflwyno gan gymwysterau ac eraill sy'n mynd trwy gyfnod anodd. Mae’r côr Caerdydd yn croesawu aelodau o’r gymuned sy’n cefnogi ei gilydd, pa bynnag gam o’u taith y maent arno.

“Mae'n deulu.”

Dewch i ymuno yn yr hwyl!

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ysbyty âoona@choirwithnoname.org

Drysau – 6.30pm perfformiad yn dechrau – 7pm

*Nod. Rydym yn derbyn unrhyw gyfraniadau sy'n uwch na phris y tocyn. Mae eich rhoddion yn ein helpu i redeg ymarferion wythnosol y côr.

Tickets available here